Terme Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantı İlanı

29/12/2017

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 03/01/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

                                                                                                                         

Meclis Gündemleri:

1- Denetim Komisyonu Oluşturulması 

2- 2018 Yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi ve Dolu Memur Kadro Derecesi

     Değişikliği                      

3- 2018 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi

4- 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi

5- Revizyon İmar Planına Eklenecek Olan Plan Notlarının Görüşülmesi