Terme Belediyesi 2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

08/12/2017

1. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-45  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :    İmar Komisyon  Raporunun  Görüşülmesi (Sakarlı Mahallesi - Murat KILIÇ)

İmar Komisyonuna havale edilen  İmar Plan Değişikliği (Sakarlı Mahallesi – Murat KILIÇ)  konulu teklifin Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-46  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon  Raporunun Görüşülmesi (Sakarlı Cumhuriyet Mahallesi Ayrılarak Yeni Mahalle Kurulması ve Mahallenin Adının Gökçeağaç Olarak Belirlenmesi)

İmar Komisyonuna havale edilen  Sakarlı Cumhuriyet Mahallesi Ayrılarak Yeni Mahalle Kurulması ve Mahallenin Adının Gökçeağaç Olarak Belirlenmesi konulu teklifin Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-47 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon  Raporunun  Görüşülmesi (Sakarlı Anaçökek ve Çağlayan Mahallelerinin Birleşerek Sakarlı Mahallesinin Anaçökekten Ayrılarak Çağlayan İsimli Yeni Mahalle Oluşturulması)

İmar Komisyonuna havale edilen  Sakarlı Anaçökek ve Çağlayan Mahallelerinin Birleşerek Sakarlı Mahallesinin Anaçökekten Ayrılarak Çağlayan İsimli Yeni Mahalle Oluşturulması konulu teklifin Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

4-48 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı Meclis Toplantı Tarihlerinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi

Yazı İşleri  Müdürlüğünün 2018 Yılı Meclis Toplantı Tarihlerinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-49 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı Harç ve Ücret Tarifesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2018 Yılı Harç ve Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi. 

2. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

1-50  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :   Plan Bütçe Komisyonun Raporunun Görüşülmesi (2018 Yılı Harç ve Ücret Tarifesi)

Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen  2018 Yılı Harç ve Ücret Tarifesinin  Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.