KASIM 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

07/11/2017

1-40  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Meclis Üyemiz İsa BAŞ’ın  Dilekçesinin  Görüşülmesi            

Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Üyemiz İsa BAŞ’ın Dilekçesinin Görüşülmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-41  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Plan Değişikliği (Sakarlı Mahallesi - Murat KILIÇ)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Plan Değişikliği (Sakarlı Mahallesi – Murat KILIÇ) konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine  karar verildi.

3-42 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Sakarlı - Cumhuriyet Mahallesi Ayrılarak Yeni Mahalle Kurulması ve Mahallenin Adının Gökçeağaç Olarak Belirlenmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı – Cumhuriyet Mahallesi Ayrılarak Yeni Mahalle Kurulması ve Mahallenin Adının Gökçeağaç Olarak Belirlenmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

4-43 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Sakarlı – Anaçökek ve Çağlayan Mahallelerinin Birleşerek, Sakarlı Mahallesinin Anaçökekten  Ayrılarak Yeni Mahalle Oluşturulması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı-Anaçökek ve Çağlayan Mahallelerinin Birleşerek,  Sakarlı Mahallesinin Anaçökekten Ayrılarak Yeni Mahalle Oluşturulması  konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-44 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Evci Mahallesi 2349 Parselinde Bulunan Halı Sahanın Tahsisi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Evci Mahallesi 2349 Parselinde Bulunan Halı Sahanın Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.