TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

11/10/2017

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-32  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  Mahalle İsim Değişikliği Talebi (Tutluk – Dutluk )

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tutluk” Mahallesinin isminin “Dutluk” Mahallesi olarak değiştirilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

 

2-33  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Belediye Hizmet Alanındaki Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Binanın 2., 3. ve 4. Katların  Tahsisi  Talebi

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Hizmet Alanındaki Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 2., 3. ve 4. Katların Tahsisi Talebi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.  

 

 

3-34 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Ambartepe Mahallesi İmar Plan Değişikliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ambartepe İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 

4-35 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı Performans Programı

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı Performans Programı konulu teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

 

5-36 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi konulu teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

 

 TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-37  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (Ambartepe  İmar Plan Değişikliği )

 

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ambartepe İmar Plan Değişikliği ile ilgili teklifinin Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

 

2-38  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Plan Bütçe Komisyonundan  Gelen Raporun Görüşülmesi (2018 Yılı Performans Programı )

 

            Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifinin Plan Bütçe Komisyonundan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

 

3-39 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Plan Bütçe Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi ( 2018 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi )

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı ve İzleyen İki yılın Bütçesi konulu teklifinin Plan Bütçe Komisyonundan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.