TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

06/09/2017

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI  EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-30  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı

 

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

 

2-31  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (1/1000 Ölçekli Revizyon  İmar Planı)

 

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.