EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI İLANI

05/09/2017

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 05/09/2017 tarih Salı günü saat 10.00‘da aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek  üzere meclis  toplantı salonunda Olağanüstü Meclis Toplantısı  Yapılacaktır.                                                                                                                     

 

 

Olağanüstü Meclis Gündemi:

1-1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)