TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

09/08/2017

1-25  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Fenk Mahallesi 89 Ada, 46 Nolu Parseldeki Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Dükkanların Belediyemize Tahsis  Talebi

İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 89 Ada, 46 Nolu Parseldeki Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Dükkanların Belediyemize Tahsis Talebi konulu teklifinin kabulüne  karar verildi.

2-26  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2017 Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Ek Bütçe Konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-27 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Araçların Alımı İçin Kredi Talebi

Fen İşleri Müdürlüğünün Araçların Alımı İçin Kredi Talebi Konulu teklifinin Kabulüne karar verildi.

4-28 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yol Yapımı İçin Kredi Talebi

Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Yapımı İçin Kredi Talebi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-29 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Tarım Komisyonu Kurulması Teklifi

Belediye Meclis Üyemiz Mithat TÜRKYILMAZ’ın Tarım Komisyonu Kurulması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.