MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

16/06/2017

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. OTURUM 1. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-17  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Şehidimiz “Mustafa ÖZDEMİR”in İsminin Sakarlı Mahallesinde 266 Parseldeki Sokağa   Verilmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün Şehidimiz “Mustafa ÖZDEMİR” İsminin Sakarlı Mahallesinde 266 Parseldeki Sokağa  Verilmesi konulu teklifin  kabulüne karar verildi.

2-18  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Kozluk / Yavuz Mahallesi 115 Ada, 31, 33 ve 34 Numaralı Parsellerde Kamu Yararı Kararının  Alınması         

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Kozluk / Yavuz Mahallesi 115 Ada, 31, 33 ve 34 Numaralı Parsellerde Kamu Yararı Kararı Alınması konulu teklifin  kabulüne  karar verildi.

3-19  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 22-A Bilirkişi Belirlenmesi (Evci Mahallesi – Sakarlı Mahallesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  22-A Bilirkişi Belirlenmesi (Evci Mahallesi – Sakarlı Mahallesi) konulu teklifinin  kabulüne  karar verildi.

4-20  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İller Bankasından Kredi Talebi ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün İller Bankasından Kredi Talebi ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne  karar verildi.

5-21  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Cılar Mahallesi 121 Ada 2 Numaralı Arsanın Milli Eğitim Bakanlığına Devri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cılar Mahallesi 121 Ada 2 Numaralı Arsanın Milli Eğitim Bakanlığına Devri konulu teklifinin kabulüne karar verildi.