Terme Belediyesi Meclis Toplantı İlanı

02/06/2017

                            Terme Belediye Meclisinin  5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre  07/06/2017  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.                                                                                                                               

Meclis Gündemleri:

1-  Şehidimiz "Mustafa ÖZDEMİR" İsminin Sakarlı Mahallesinde  266 Parseldeki Sokağa Verilmesi 

2-  Kozluk / Yavuz Mahallesi  115  Ada, 31, 33 ve 34 Numaralı Parsellerde Kamu Yararı Kararının Alınması

3-   22-A Bilirkişi Belirlenmesi ( Evci Mahallesi - Sakarlı Mahallesi)

4-   İller Bankasından Kredi Talebi