MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

10/05/2017

1-15  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :İmar Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (106 Ada 85  Nolu Parsel Ahmetbey Mahallesi)

İmar Plan Komisyonuna havalesi yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin Komisyondan geldiği haliyle  kabulüne karar verildi.    

2-16  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2016 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının kabulüne karar verildi.