Terme Belediyesi Meclis Toplantı İlanı

02/05/2017

              Terme Belediye Meclisinin  5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre  03/05/2017  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

Meclis Gündemleri:

1- İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (106 Ada 85 Nolu Parsel Ahmetbey Mahallesi)
2- 2016 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı