Meclis Karar Özetleri

13/04/2017

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI NİSAN AYI 1. OTURUM 1. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-8  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Encümen Üye Seçimi

Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-9  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi

Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi konulu  teklifinin kabulüne karar verildi.

3-10  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyonuna Üye Seçimi

Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi konulu  teklifinin kabulüne karar verildi.

4-11  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Uygulama İmar Plan Değişikliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine  karar verildi.  

5-12  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesinin Bilgi İşlem Müdürlüğüne Aktarılması 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesinin Bilgi İşlem Müdürlüğüne Aktarılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

6-13  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyon Raporu Meclisin bilgisine sunuldu.

7-14  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.