Terme Belediyesi Meclis Toplantı İlanı

01/04/2017

              Terme Belediye Meclisinin  5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre  05/04/2017  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

 

Meclis Gündemleri:
1-Encümen Üye Seçimi 
2-Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi 
3-İmar Komisyonuna Üye Seçimi 
4-Uygulama İmar Planı (106 Ada 85 Nolu Parsel Ahmetbey Mahallesi)
5-Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesinin Bilgi İşlem Müdürlüğüne Aktarılması 
6-Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi 
7-2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi