Ocak 2017 Meclis Toplantısı Karar Özeti

05/01/2017

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI OCAK AYI  1. BİRLEŞİM  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Denetim Komisyonu Oluşturulması

Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu Oluşturulması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Belediye Başkanına Kredi Talebi İçin Yetki Verilmesi (Yazılım Programı)

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediye Başkanına Kredi Talebi İçin Yetki Verilmesi (Yazılım Programı) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-3  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Sözleşmeli Personel Alınması ve 2017 Yılı  Ücretlerinin Belirlenmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Alınması ve 2017 Yılı Ücretlerinin belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-4  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :2017 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi

Zabıta Müdürlüğünün 2017 Yılı Zabıta Mesaisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-5  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Disiplin Amirleri Yönetmeliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin  kabulüne karar verildi.